Skuleruten

Flere skoler i Hå kommune har nå egen skulerute. Skolene kan lage egne skoleruter blant annet på grunn av de fleksible ferieordningene som er innført i Hå. Vi på Aquaklubben følger skoleruta til Ogna skule. (Eksempel fra 2005: Forskjellen var 2 dager mer høstferie på Ogna Skule i 2005. På Ogna ble det en hel uke høstferie. Dette førte til 1 dag mindre juleferie og 1 dag mindre påskeferie i forhold til den generelle skoleruta som Hå kommune hadde laget i 2005.)

Skuleruta for Ogna Skule 2011-2012. (Lik den generelle for Hå)