Utstyr ute av drfit pga reparasjoner

25.09.2009 (oppdatert30.09.2009):
En del av utstyret til Aquaklubben er ute av drift pga reparasjoner.: