Trial

Trial er kjøring med spesial motorsykler i terreng. Nye deltakere starter med å kjøre 80 eller 125 cm³. Klubben har nedre aldersgrense på 10-11 år (5. klasse), selv om det er tillatt å starte med trial i Norge fra 5 års alderen. Vi trener først på flat mark og går over til å kjøre små hinder når deltakere har lært seg grunnleggende kjøring. Etter mye trening går vi i skogen/trial løypa og trener på en kort runde slik at man får venne seg til kjøring i terreng. Etter en tid blir det kjøring på litt vanskeligere steder. Etterhvert kan deltakere kjøre over stort område med fjell og skog. Klubben hadde tidligere lov til å bruke et stort område medd fjell og skog. I dette området har det blitt bygget mye hytter, og vi har fått mindre område å kjøre på. Vi har fortsatt litt terreng igjen som passer både til nybegynnere og litt erfarne kjørere. Når deltaker er 13 år / har blitt flink til å kjøre kan deltaker kjøre våre største sykler (250 og 270 cm³).

Mathias på Sherco 2.9, 2008