Skyting

Luftgevær

Luftgeværskyting foregår på innendørs skytebane i verkstedbygget til Aquaklubben. Luftgeværskyting
egner seg mest om vinteren når det er mørkt og kaldt ute. Inne har vi det varmt og tørt.

Pil og bue

Skyting med pil og bue er en utendørsaktivitet. Pil og buene lagres på datarommet Aquaklubben
disponerer. Se bildene fra datagruppa.

Leirdueskyting

Aquaklubben har leirduekaster, og det skytes med hagle. Leirdueskytingen er utendørs og over terreng
eller vann der det ikke oppholder seg folk. Leirduene skal etterligne flygende fugl og skytes ut
med stor fart. Disse skal skytes og knuses i luften med hagle gevær. Det kan være ganske vanskelig
å treffe leirduene. Dette krever litt teknikk og trening.

Paintball

Paintball er den skytekategorien som er mest populær for tiden. Her deler deltakere seg inn i to lag
som skyter på hverandre med malingskuler. Kulene er en liten ball på ca 1 cm i diameter, med litt
maling inni. Kulene sprekker når de treffer noe, og malingen renner ut. De som blir truffet får en
liten fargeklatt på seg for å markere treff. Malingen er vannløselig og helt ufarlig. Den går vekk
ved vanlig vask av klær. Det er påbudt å bruke ansiktsmaske for å hindre malingskulene i å treffe øyne.
Skyting mot personer som ikke har maske på seg er ikke lov. Paintballgevær drives med komprimert
luft/gass. (Kan være lurt å ha litt tykke klær på seg så man ikke kjenner kulene så godt.)