Konkurranser i crosscart og trial

12.10.2009:
I oktober er det planlagt at vi skal ha to konkurranser på Aquaklubben. Vi skal ha en konkurranse i crosscart og en konkurranse i trial.

Crossart

Det er planlagt konkurranse i crosscart mandag 19. oktober. Vi skal benytte tidtakingsutstyret for å se hvem som klarer å kjøre raskest. Dersom crosscartene ikke blir klar til denne datoen blir konkurransen flyttet til november.

Trial

Det er planlagt konkurranse i trial mandag 26. oktober. Vi skal lage seksjoner både i treningsområdet og i skogen. En seksjon er et oppmerket område med hindringer i. Vi kommer til å ha varierende vanskelighetsgrad på seksjonene.

I denne konkurransen er poenget å klare å kjøre gjennom seksjonene uten å ta beina i bakken og uten å falle. Farten betyr ikke noe. Det er den personen som klarer seg mest "feilfritt" gjennom alle seksjonene som er vinneren.

Dersom vi blir mange nok som vil være med på konkurransen deler vi oss opp i to klasser etter alder på deltakerene.