Utvidelse på crosscartbanen

24.11.2009:
Arbeidet med crosscartbanen går fremover. Det er skrapet bort en del jord der banen skal være. Jorden blir lagt opp som en jordvoll langs banen. Det er mulig at vi må fylle på litt mer masse i en av bakkene så den ikke blir for bratt. Det neste som skal gjøres er å fylle opp med grus i banen og grave grøfter for kabler til lys.

Det er planlagt at banen skal være ferdig i løpet av 2010.