Årsmøte Aquaklubben 2010.

30.01.2010:
Aquaklubben har årsmøte mandag 15. februar kl 20:00 på Ognatun. Det blir gjennomgang av regnskap, budsjett, planer, årsmeldning m.m.

Årsmøtet passer best for de som er ledere i klubben, og de eldste medlemmene.

Sakliste Aquaklubben:

(Det er vanlige aktiviteter for medlemmene som vanlig fra kl 17:30 - 19:30.)

(Husk også: MA avd. dalane har årsmøte 1. mars.)