Trygheim vidaregåande skule på besøk, 2010

23.08.2010:
Ca 100 elever fra Tryggheim vidaregående skule kommer til oss onsdag 25. august. De kommer om kvelden ca kl 19:30. De skal ha forskjellige aktiviteter som trial, crosscart, kano osv. Det er elevene som begynner på første året på Tryggheim videregående som kommer. Link til skulen sine internettsider: Tryggheim skule

(NB! Dette er kun for elever på Tryggheim. De medlemmene og ledere som skal hjelpe til med aktivitetene møter tidligere som avtalt.)