Trialkonkurranse høsten 2010

01.10.2010:
Vi hadde en liten konkurranse i trial. To av deltakerene har vært med i klubben lenge og har kjørt mye mer enn de andre. For at det skal være litt rettferdig konkurranse deler vi inn i to grupper. Gruppe 1 er de som har kjørt mye, og gruppe 2 er de som har kjørt lite.

Vi hadde laget til 2 seksjoner. Gruppe 1 kjørte begge seksjonene 2 ganger, Gruppe 2 kjørte bare 2 ganger i seksjon 1. Seksjon 1 var den letteste og var laget for begge gruppene. Den ble noe vansklig i forhold til hvor mye deltakere har kjørt. Hovedhinderet i seksjonen var en liten stein som ikke er så vanskelig når man kan kjøre beint mot steinen. Det var laget til en skarp sving rett før steinen for å lage det litt vanskeligere. Svingen gjorde det nok vanskeligere enn beregnet.

I trial er det viktigste å kjøre feilfritt. Feilfritt vil si å ikke ta beina nedi bakken, falle av sykkelen og så videre. For hver feil får man prikker (straffepoeng) etter hvilken feil som blir gjort. Den flinkeste er den som har minst prikker.

I gruppe 1 var Matias best med 8 prikker.

I gruppe 2 var det to som var like gode. Det var Olav og Årne. Begge hadde 6 prikker.

Hele resultatlisten:

Gruppe 1 S1.1 S1.2 S2.1 S2.2 Sum
Matias 2 0 3 3 8
Truls Morten 5 1 5 5 16

Gruppe 2 S1.1 S1.2 Sum
Olav 5 1 6
Årne 1 5 6
Markus 5 5 10
Lars Evind 5 5 10
Alexander 5 - 10