Siste gang før jul 2011

15.11.2011:
Siste gang før jul blir 28 november. Denne dagen starter vi med andakt og servering av grøt i matsalen på Ognatun. Etter grøten vil det bli delt ut små premier til de som har funnet mandel i grøten og til de som har deltatt på konkurranser i høst.

Etter grøten og premieutdelingen går vi ut og holder på med aktiviteter. Vi slutter ca kl 20:30 denne dagen. Husk å gi beskjed om dette til de som skal hente deg.

(Mandagene etter avsluttning og frem til jul vil det bli reparasjoner og vedlikehold av trialsykler og annet utstyr. Medlemmer som er interessert i å være med kan avtale med Johnny.)