Arbeid november 2011

22.11.2011:
Fredagen starter vi ca kl 17-17:30. Fredagen er det planlagt lytting av kabler, planlegging og oppmerking av ny jordvoll. Gravemaskinen hentes og kjøres på plass. Det er ikke planlagt å ære så lenge denne dagen.

Lørdagen starter vi ca kl 9:30. Det er planlagt å bruke gravemaskin og traktor med tilhenger for å gjøre ferdig crosscartbanen og trialområdet. Det skal graves ned ett fundament ved siden av broen. Hvis vi blir mange nok og får tid til det kan vi sette opp lysmaster og gjøre annet vedlikeholdsarbeid i tillegg.