Lisenskurs konkurransekjøring

02.01.2011:
Minst en av medlemmene har tenkt å prøve å kjøre konkurranse i 2012. Aquaklubben låner ut trialsykkel for å se hvordan det går. Det er snakk om å prøve å delta på løp med kun deltakere fra Rogaland. (Eventuelt også to av Norway cup løpene på Riska hvis det ser ut til å gå bra.) Senere vil det være naturlig at deltaker kjøper egen trialsykkel hvis konkurransekjøringen skal fortsette.

For å kjøre konkurranse må deltaker ha lisenskurs og få lisens fra Norges motorsportforbund. For å få dette kreves det også attest fra lege som bekrefter at vi er friske nok til å kjøre trial m.m. De totale kostnadene vil bli ca 1000-1700 kr for en person. Dette må deltaker betale selv. Kostnadene er delvis avhengig av hva fastlegen skal ha for legeattesten. Det er planlagt at Johnny blir med på kurset og som veileder/ledsager på konkurranse. Hvis andre er interessert eller ved spørsmål om kostnader kan de ta kontakt med Johnny.

Riska motorsykelklubb har lisenskurs som starter 25 januar. (Prisen er 950 kr og inkluderer rekruteringslisens og 1 års medlemskap i Riska motorsykkelklubb.) Les mer om kurset ved å klikke på linken: Lisenskurs - Riska motorsykkelklubb. (Første mulige løp er 14. april på Bokn.)