Årsmøte Aquaklubben 2012.

05.02.2012:
Aquaklubben har årsmøte tirsdag 14. februar kl 19:30 på Ognatun. Det blir gjennomgang av regnskap, budsjett, planer, årsmeldning m.m.

Årsmøtet passer best for de som er ledere i klubben, og de eldste medlemmene.

Sakliste:

NB! Husk at årsmøtet dette året er på en tirsdag!