Workshop

17.03.2012:
Aquaklubben vil ha aktiviteter fremover som går ut på å lage diverse små ting ut fra enkle byggematerialer. Eksempel kan være steam-båt. Kurt Inge er leder for denne aktiviteten. For mer informasjon om dette kan de som er interesserte snakke med Kurt Inge.