Dugnadsarbeid lys

25.03.2012:
Lørdagen 24. mars ble det satt opp flere lysmaster. Det ble benyttet traktor til løfting av lysmastene. Se bilde nedenfor.

Lørdag 31. mars er det planlagt at lysarmaturer skal monteres. Det er også planlagt å grave litt. Det siste fundamentet for den siste lysmasten skal graves ned ved broen på crosscartbanen. Det skal også graves ned litt kabel ved garasjebygget til Aquaklubben.

Oppseting lysmaster