Sommerferie og arbeid i august

30.07.2012:
Nå er det snart august og fortsatt sommerferie på Aquaklubben. Det betyr at det ikke er vanlige aktiviteter på mandagene. Vi regner med at Aquaklubben starter opp igjen en av de første mandagene i september. Mer informasjon om oppstarten kommer senere.

Siden det ikke er vanlige aktiviteter på mandagene i august har vi bestemt at vi fortsetter med vedlikeholdsarbeidet alle mandagene i august. I stedet for vanlige klubbkvelder fortsetter vi med skruing og maling + litt trialkjøring.

I juni og juli var det 1-2 ledere og 4-5 medlemmer som deltok i arbeidet og trialkjøringen. Vi håper at noen av lederene og medlemmene også vil delta i august. Vi møter opp kl 17:30 i verkstedet til Aquaklubben og regner med å holde på til ca kl 20:30. Medlemmer som er med og hjelper til får kjøre trial på slutten av kvelden. (NB! Kun trial, ingen andre aktviteter.)

Mandagene blir brukt til maling hvis det er godt vær, ellers blir det annet arbeid med vedlikehold og reparasjoner av utstyr. På bildet nedenfor kan du se at malearbeidet er i gang. På bildet som er tatt i juni ser du forskjellen på det som er malt og det som ikke er malt enda.

Maling før/etter, inne

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Johnny.

Viktig:
Husk klær til arbeid, klær som kan bli skitne av olje eller få maling på seg. Husk også hansker og klær som dekker armer og bein hvis du har tenkt å kjøre trial.

Planlagt arbeid i sommer er: