Trialsykler, forandringer

21.10.2012:
I den siste tiden har noen medlemmer vist liten vilje til å dele på Aquaklubben sine trialsykler. Medlemmene har i teorien hatt muligheten til å være med å dele på den trialsykkelen de selv ville kjøre. I praksis har dette ført til at de største og frekkeste har kjørt mest og ofte på de beste trialsyklene. Selv når de har tatt pause har enkelte forsøkt å holde trialsykkelen opptatt så den skulle være klar til pausen var slutt. Dette har vært tatt opp tidligere men uten at det hjelper. Derfor forandrer vi litt på hvilken trialsykkel den enkelte får lov til å kjøre.

Enkelte har også behandlet Aquaklubben sine trialsykler dårlig. Dette gjelder manglende rengjøring etter bruk, feil bruk som spinning og racer-kjøring, kjøring utenom tillatt område. Blant annet har kjøringen utenom tillatt område ført til at medlemmene ikke lenger får lov til å kjøre fritt i skogen. Selv om det er noen få medlemmer som har oppført seg dårlig har dette gått ut over alle.

Det vil nå bli delt inn i grupper som får tildelt en trialsykkel de skal bruke. Da blir det leder for trial i Aquaklubben som bestemmer hvilken trialsykkel din gruppe får lov til å låne. Dette medfører at ikke alle får kjøre på favorittsykkelen. De som ikke er fornøyd med å låne den trialsykkelen de får tildelt kan selvfølgelig la være å kjøre eller kjøpe sin egen trialsykkel.