Istykkelse

10.12.2012:
Mandag 10. desember ble istykkelsen på Helgåvatnet målt kl 18:00. Isen ble målt til 12,5 cm ca en meter ut fra fra flytebryggen i ytre ende på høyre side. Litt lengre ute ble isen målt til 13 cm. Denne målingen ble utført ca 1,5 meter til høyre for den frittliggende flyteplatformen. Ut fra tidligere erfaringer pleier isen å holde samme tykkelse stort sett over alt med untak av der vannet renner mot Helgåleiren. Se nedenfor. Isen er litt ujevn på overflaten.

Vær oppmerksom på at isen alltid er dårlig der hoveddelen av vannet renner inn mot den mindre delen ved Helgåleiren pga strømningsforholdene i vannet på dette punktet.

(Det gis ingen garantier, og brukere av isen må selv vurdere hvor tykk isen bør være for at det skal være trygt, og bør gjøre egne målinger.)