Årsmøte Aquaklubben 2013.

30.01.2013:
Aquaklubben har årsmøte mandag 18. februar kl 19:30 på Ognatun. Det blir gjennomgang av regnskap, budsjett, planer, årsmeldning m.m.

Årsmøtet passer best for de som er ledere i klubben, og de eldste medlemmene.

Sakliste: