Skruing/reparasjoner

19.05.2013:
Det er planlagt en del reparasjoner på Aquaklubben. Vi starter med dette arbeidet torsdag 23. mai, kl 17:30. Deretter vil vi fortsette på mandagene 3. juni og 17. juni. Vi starter med crosscart, og regner med at torsdagen blir brukt til dette. Vi regner med å slutte ca 20:30-21:00.

Vi har en lang liste med arbeid som vi ønsker å utføre i løpet av sommeren, og vi får se hvor langt vi kommer. Flere dager/kvelder vil bli brukt til dette. Datoer vil bli annonsert på Aquaklubbens internettsider. Foreløpig plan er å bruke noen av mandagkveldene når Aquaklubben har sommerferie til dette. Det kan komme andre dager/kvelder også. Medlemmer kan være med om de ønsker. Om du har foreldre som er flinke til å skru eller utføre annet arbeid kan du spør om de vil være med.

Kontaktperson ved spørsmål er Johnny, tlf 41532131.

Planlagt arbeid i sommer er: