Skruing/reparasjoner

18.08.2013:
Aquakubben har ikke startet opp for høsten enda. Antatt dato for oppstart er i begynnelsen av september. Mens vi venter på dette kan ledere og medlemmer være med å hjelpe til med vedlikehold og reparasjoner på utstyr og uteområde.

Planlagt kveld: Mandag 26. august.
Påmelding: Send SMS til Johnny, tlf 41532131. (Skriv navnet ditt og at du vil delta 26. august)

På grunn av liten interesse må de som vil være med melde seg på med å sende en melding til Johnny på telefon 41532131. Det er planlagt å gjøre ferdig bryggen og crosscarten. Dersom mange ønsker å være med vil noen få andre oppgaver. Dersom minst to stk skriver at de vil komme og hjelpe møtes vi kl 17:30. Gjelder både ledere og medlemmer. (Skriv navnet ditt i meldingen og at at du vil delta 26. august.) Dersom det er mindre enn 2 stk som sender melding blir kvelden avlyst. Påmeldingsfrist er 26. august kl 14:00. (Vi ønsker ikke alt for mange medlemmer. Dersom mange melder seg på vil bare de første 10 få lov til å være med.)

Om sommeren har noen ledere og noen medlemmer pleid å skru, reparere og arbeide på Aquaklubbens utstyr og uteområdet vi bruker. Denne sommeren har det ikke vært noen stor interesse i å delta på dette arbeidet, og arbeidet med brygge og crosscart stoppet opp. Det ble da tatt en pause i arbeidet. Det er derfor fortsatt mye arbeid igjen. (Vi antar at en av grunnene til at det har vært få som vil være med på dette er at de ivrigste og største medlemmene har sluttet i klubben.)

Nedenfor finner du listen over det som er planlagt arbeid i sommer. Det som allerede er utført er overstreket.

Om du har foreldre som er flinke til å skru eller utføre annet arbeid kan du spør om de vil være med. (Med medlemmer mener vi de som betalte medlemskontingent for perioden høsten 2012 til våren 2013. Nye medlemmer må vente til vi starter opp med vanlige aktiviteter pga få ledere.)