Skruing/reparasjoner

02.09.2013:
Mens vi benter på at Aquaklubben skal starte opp for fullt blir utført noe skruing og vedlikeholdsarbeid. Mandag 2. september er det planlagt skruing på trial.

Forrige mandag var det 5 medlemmer, 2 foreldre og 1 leder som holdt på ved reparasjon av brygge, reparasjon av crosscart og klipping av gress. Bryggen er nå ferdig. Reparasjon av crosscart og klipping av gress ble ikke helt ferdig. Det trengs nye deler til crosscart, og det ser derfor ut til at bare en av crosscartene blir klar til neste mandag.

Nedenfor finner du listen over det som er planlagt arbeid i sommer. Det som allerede er utført er overstreket.

Om du har foreldre som er flinke til å skru eller utføre annet arbeid kan du spør om de vil være med. (Med medlemmer mener vi de som betalte medlemskontingent for perioden høsten 2012 til våren 2013. Nye medlemmer må vente til vi starter opp med vanlige aktiviteter pga få ledere.)