Høstferie 2013

27.09.2013:
Mandag 7. oktober er det høstferie på Aquaklubben. Det blir ikke vanlige aktiviteter denne dagen.

(Det blir muligens skruing eller andre vedlikeholdsaktiviteter i verkstedet/uteområdet for dem som vil være med på det. Følg med på internettsidene for mer informasjon.)