Skruing/reparasjoner

16.12.2013:
I desember har vi hatt 3 mandagskvelder med skruing og annet arbeid. Vi fortsetter med skruing og annet vedlikeholdsarbeidet i januar. Det er planlagt arbeid mandag 6. januar. (Dersom ikke klubben starter opp igjen som vanlig med alle aktivitetrene blir det skruing 13. januar også)

I stedet for vanlige aktiviteter blir det skruing eller andre vedlikeholdsoppgaver. Medlemmer som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid. For medlemmer som er med blir det trialkjøring på slutten av kvelden hvis noen har lyst. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi regner med å slutte av ca kl 21:00

Nedenfor finner du listen over det som er planlagt arbeid i vinter. Listen er lang, så vi får se hvor langt vi kommer. (Ting som er utført nå i vinter er streket over, og nye ting er lagt til siden forrige liste.)

Om du har foreldre som er flinke til å skru eller utføre annet arbeid kan du spør om de vil være med. (Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten.)

Hvis noen har spørsmål kan de ringe Johnny på telefon 41532131.