Bilder av flommen januar 2014

01.01.2014:
Helgåvannet har steget mye de siste dagene pga mye regn den siste tiden. Foreløpig er det ingen stor fare for ødeleggelser. Det var være i 2008, da var det rett før vannet kom i verkstedbygget. Nedenfor er bildene som er tatt nå. Selv om det foreløpig ikke er kritisk høy vannstand hindrer dette bruk av uteområder som crosscartbanen og treningsområdet for trial. (Du kan lese mer om flommen i 2008 på denne linken.)

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Flom januar 2014

Vi har tidligere blitt kjent med at noe av årsaken til at vannet kan stige raskt er at det er fullt av vann i demningene til kraftverket på Ogna, og at høy vannstand der fører til at vann renner over og videre til Helgåvatnet.

For noen år siden måtte Aquaklubben flytte garasjebygget på grunn av høy vannstand. Tidligere stod garasjebygget plassert der flytebrygga er festet nå.

Fra Helgåvannet renner vannet videre til en undergang under jernbanen på Ogna. Også denne gang er det mye vann her. På andre siden av jernbanen er det jordbruk og campingområde.

Se også siden med tekst og bilder fra flommen i 2008