Oppstart - Januar 2014

01.01.2014:
Etter en lang juleferie starter vi opp igjen med vanlige aktiviteter mandag 20. januar. kl 17:30. (Vi holder på til ca 19:30)

Mandagene i januar før klubben starter opp igjen bruker vi til diverse vedlikehold og reparasjoner på utstyr. Se egen side for mer informasjon om dette: Skruing i januar Skruing i januar 2014.