Årsmøte Aquaklubben 2014.

27.01.2014:
Aquaklubben har årsmøte mandag 24. februar kl 19:30 på Ognatun. Det blir gjennomgang av regnskap, budsjett, planer, årsmeldning m.m.

Årsmøtet passer best for de som er ledere i klubben, og de eldste medlemmene.

Sakliste: