Strømproblem og drift med strømaggregater

10.02.2014:

Mer informasjon om strømproblem

Onsdagen forrige uke ble det gjort noe feil med kablene ved pumpekummen i forbindelse med gravearbeid. Det er derfor ikke strøm til Aquaklubben sine bygg nå.

Ognatun planlegger å få trukket ned ny kabel til nytt verkstedbygg og bruke denne til provisorisk strøm i byggeperioden. Vi trenger uansett en ny og større kabel til nytt bygg. Før dette blir gjort er vi uten strøm.

Plan denne mandagen:

Det er planlagt å bruke 3 stk strømaggregater for å få strøm på mest mulig. To personer tar med de aggregatene som de har tilgjengelig. Det kan være litt kaldt i starten på mandagen fordi det tar litt tid å varme opp. Det er planlagt at vi skal ha nok strøm til de lysmastene vi pleier å bruke.

Planlagt fordeling av last på aggregatene:


Aggregat 1 (3fas dieselaggregat):

Aggregat 2 (1fas bensinaggregat):

Aggregat 3 (1fas bensinaggregat):

Aggregat 4 ??