Skruing/reparasjoner/rydding i vinterferien

24.02.2014:

Mandagen i vinterferieuka

Mandag 24.02.2014 er det vinterferie på Aquaklubben (og på Ogna skule). Det blir derfor ikke vanlige aktiviteter denne mandagen. I stedet blir det skruing eller rydding i det midlertidige verkstedet vårt. (Det blir ikke tid til kjøring i kjøring denne dagen fordi det er planlagt årsmøte for Aquaklubben senere på kvelden.) Medlemmer som vil være med kan møte opp i garasjebygget nede ved vannet som nå inneholder vårt midlertidige verksted. Vi møtes til vanlig tid kl 17:30, og holder på med skruing/rydding til ca kl 19:15.

Kl 19:30 er det årsmøte for Aquaklubben. Det blir gjennomgang av regnskap, budsjett og planer m.m. Medlemmer i Aquaklubben kan være med hvis de vil. Les mer om årsmøtet.

Onsdagen i vinterferieuka

Vi fortsetter med skruing, rydding og annet arbeid. Vi møtes til vanlig tid kl 17:30 og holder på til ca kl 21:00, (eller så lenge vi har lyst). (Dersom medlemmer har lyst å kjøre trial kan vi få tid til dette på slutten av kvelden, men ikke andre aktiviteter pga få ledere.)

Planlagt arbeid i vår/sommer

Nedenfor finner du listen over det som er planlagt arbeid utover våren og sommeren. Listen er lang, så vi får se hvor langt vi kommer.

Om du har foreldre som er flinke til å skru eller utføre annet arbeid kan du spør om de vil være med. (Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten.)

Hvis noen har spørsmål kan de ringe Johnny på telefon 41532131.