Gamle verkstedbygget er revet m.m.

02.03.2014:

Rivingen

I vinterferieuka har det skjedd mye på Aquaklubben og Ognatun. Det som viser mest igjen er at siste del av det gamle verkstedbygget er revet. Bygget ble revet av et firma med gravemaskin. Bygget ble revet i slutten av uka. På bildene nedenfor ser du gravemaskinen og noen rester av bygget som ligger igjen.

Gravemaskin og rester av bygg

Gravemaskin og rester av bygg

Diverse annet som har skjedd den siste uka (vinterferieuka)

Mandagen:

Onsdagen: