Gravearbeid for kabler og lys

05.05.2014:
Fredag 2. mai ble det gravd ned resten av kablene for lysene på uteområdet og gravd hull for det siste fundamentet til lysmasten som er planlagt ved broen. Fortsatt gjenstår en del koblingsarbeid, og oppsetting av den siste lysmasten. Arbeid med oppfylling og legging av belegningsstein gjenstår også. Nedenfor kan du se bilder av noe av arbeidet som ble gjort på fredagen.

Gravearbeid

Gravearbeid