Sommerferie, skruing og annet arbeid

01.06.2014:

Sommerferie

Nå er det sommerfeire på Aquaklubben. Den siste mandagen med vanlige aktiviteter var mandag 26. mai. Vi avsluttet med grilling og mange badet.

Dato for oppstart med vanlige aktiviteter til høsten vil bli skrevet på internettsidene til Aquaklubben så snart datoen blir bestemt. (Vanligvis blir oppstarten i slutten av august eller begynnelsen av september.)

Skruing/annet arbeid i sommer

I stedet for vanlige aktiviteter vil det være noen mandager eller andre dager som vi bruker til å repare og vedlikeholde utstyr, bygg og uteområder. Følg med internettsidene for mer informasjon hvis du vil være med. Både medlemmer og ledere kan være med. (Foreldre som også har lyst å delta på arbeidet kan også være med.)