Skruing og annet arbeid i sommerferien

01.06.2014:

Skruing/annet arbeid

Vi planlegger å møtes for vedlikehold og reparasjoner av utstyr, bygg og uteområde noen dager i sommerferien. Første dag blir:mandag 02.06.2014 kl 17:30 - 21:00.

Vi møtes til vanlig tid og planlegger å arbeide til ca kl 20:00. Etter dette kan de som ønsker kjøre trial til kl 21:00. Det blir ikke andre aktiviteter enn trial pga få ledere. (Dersom noen må gå tidligere pga lang reiseveg, eller andre årsaker kan vi justere litt på planlagte tider slik at alle får litt tid til kjøring.)

Planlagt arbeid i sommer

Nedenfor finner du listen over det som er planlagt arbeid. Arbeidsoppgaver må utføres etter vær ute, hva vi har deler til osv. (Listen er lang, og vi blir nok ikke ferdige før vi sterter opp igjen til høsten.)

Om du har foreldre som er flinke til å skru eller utføre annet arbeid kan du spør om de vil være med. (Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten.)

Hvis noen har spørsmål kan de ringe Johnny på telefon 41532131.