Skruing og annet arbeid i sommerferien

29.06.2014:

Vi møtes til vanlig tid mandag 30.juni kl 17:30 og planlegger å arbeide til ca kl 20:00. Etter dette kan de som ønsker kjøre trial til kl 21:00. Det blir ikke andre aktiviteter enn trial pga få ledere. (Dersom noen må gå tidligere pga lang reiseveg, eller andre årsaker kan vi justere litt på planlagte tider slik at alle får litt tid til kjøring.)

Vi fortsetter på samme liste som sist. Hvis det er bra vær fortsetter vi med gressklipping langs crosscartbanen og maling altan/trapp på garasjebygget til Aquaklubben. Dersom det er dårlig vær blir det skruing på gaflene på Sherco syklene og bremser på Crosscart. (Hvis det er mange som kommer kan det bli begge deler.) Se hele liste over arbeid som er planlagt i sommer.