Skruing og annet arbeid i august/sommerferien

03.07.2014:

Vi fortsetter med skruing og annet arbeid på mandagene i august. (Mandagene som er før klubben starter opp igjen med de vanlige aktvitetne.) Vi møtes til vanlig tid kl 17:30 og planlegger å arbeide til ca kl 20:00. Etter dette kan de som ønsker kjøre trial til kl 21:00.

Medlemmer som vil kan være med å hjelpe til. Dersom du har foreldre som vil være med kan de også være med å hjelpe. (Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingen for høst og vår 2013/2014.)

Det blir ikke andre aktiviteter enn trial pga få ledere. (Dersom noen må gå tidligere pga lang reiseveg, eller andre årsaker kan vi justere litt på planlagte tider slik at alle får litt tid til kjøring.)

Vi fortsetter på samme liste som sist. Noe er påbegynt og noe er ferdig, listen er ikke oppdatert. Se hele liste over arbeid som er planlagt i sommer.