Skruing/reparasjoner og annet arbeid i høstferien

30.09.2014:
Mandag 6. oktober er det høstferie og derfor ingen vanlige aktiviteter. I stedet blir det skruing eller andre vedlikeholdsoppgaver ute. Medlemmer som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi regner med å slutte av ca kl 21:00

Det er planlagt å arbeide med lys, grus og andre vedlikeholdsoppgaver ute. Ta med regnklær og støvler dersom det er fare for regn.

Det er også planlagt å skru løst motoren på Gasgas 2007 modellen. Motor skal legges på arbeidsbenken. (Senere skal hele motoren åpnes/deles for å reparere i girkasse og eventuellt bytte lager og simmerringer på veiv samtidig.)

Alle som hjelper til kan få lov til å kjøre trial fra kl 20:00 til kl 21:00. Det blir ikke andre aktiviteter enn trial pga få ledere og ingen opplæring for nye medlemmer. (Dersom noen må gå tidligere pga lang reiseveg, eller andre årsaker kan vi justere litt på planlagte tider slik at alle får litt tid til kjøring.)

Om du har foreldre som er flinke til å skru eller utføre annet arbeid kan du spør om de vil være med.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)