Defekt utstyr

23.10.2014:
Høsten 2014 startet bra med en del nye medlemmer. Mye av utstyret vi har var i orden. Noen av lederene og noen medlemmer hadde brukt mye tid om sommeren til vedlikehold og reparasjoner, både på utstyr, bygg og uteområdet. Det er også brukt tid andre dager/kvelder for å arbeide på uteområdet og skruing i løpet av høsten. Alle trialsyklene og to crosscarter var i orden/kjørbare ved oppstart denne høsten.

Nå har dette forandret seg en del og mye av utsyret er ute av drift. Dette skyldes delvis tilfeldigheter, delvis slitasje pga alder, og delvis feil bruk. Vi har vært litt uheldige denne høsten og mye av feilene har oppstått samtidig.

For tiden er det 5 trialsykler som ikke er kjørbare, og 1 trialsykkel som går dårlig. Det betyr at det bare er 4 gode trialsykler som er i drift. I tillegg er en av crosscartene ute av drift. Beltevogna har også blitt stående en stund for reparasjon av et hull i siden, bremser, tank for kjølevann, belter, smøring og generelt vedlikehold. Vi har også rester av en gammel crosscart som har blitt stående. Den mangler blant annet motor, bakaksel m.m.

Aquaklubbben har bestilt deler til de to trialsyklene som er minst arbeid og billigst å reparere. Det er antatt at deler til disse to trialsyklene vil koste ca 6000-7000 kr. Det forventes at disse vil være klar i løpet 1 - 3 uker. Noen av de andre nødvendige reparasjonene er dyre og omfattende og vil ta litt lengre tid.

Aquaklubben forstår at medlemene ikke er fornøyd når så mye er ute av drift. Vi prøver så godt vi kan, men det er ikke alltid at det er godt nok. Vi håper at vi vil klare å få reparert noe i løpet av de første ukene. Det vil også blir brukt noen mandager til skruing når klubben har juleferie i desember, forutsatt at det er penger til deler. Aquaklubben vil også se på om det er mulig å skaffe mer penger til utskifting av utstyr.

Aquaklubben har mye dyrt utstyr, og medlemskontigenten dekker kun en liten del av kostnadene. Aquaklubben er avhengig av økonomisk støtte fra kommune, Norsk tipping, MA Rusfri trafikk og livsstil, banker, evenuelle sponsorer/reklameinntekter m.m.