Siste gang før jul 2014

06.11.2014:
Siste gang før jul blir mandag 1. desember. Denne dagen starter vi med andakt og servering av grøt på Ognatun. Etter grøten vil det bli delt ut små premier til de som har funnet mandel i grøten.

Etter grøten og premieutdelingen går vi ut og holder på med aktiviteter. Vi slutter ca kl 20:30 denne dagen. Husk å gi beskjed om dette til de som skal hente deg.

Aquaklubben starter opp igjen litt uti januar måned. Dato for oppstart vil bli annonsert på internettsidene til Aquaklubben når det nærmer seg.

(Noen av mandagene etter avsluttning og frem til jul vil det bli reparasjoner og vedlikehold av trialsykler og annet utstyr. Følg med på internettsidene for mer informasjon.)