Juleferie og skruing

14.12.2014:
Det er juleferie på Aquaklubben og derfor ingen vanlige aktiviteter. I stedet blir det skruing eller andre vedlikeholdsoppgaver ute. Medlemmer som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi regner med å slutte av ca kl 21:00

De to siste klubbkveldene opplyste vi om at det skal være skruing eller andre arbeidsoppgaver mandagene før jul. Siden vi har mye som må repareres blir det ikke kjøring på slutten kvelden slik som det var vært tidligere år.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)