Skruing i januar

02.01.2014:
Det er fortsatt juleferie på Aquaklubben og derfor ingen vanlige aktiviteter. Mandagene i januar før klubben starter opp igjen blir brukt til skruing eller andre vedlikeholdsoppgaver ute. Medlemmer som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi regner med å slutte av ca kl 21:00

Siden vi har mye som må repareres blir det ikke kjøring på slutten kvelden slik som det var vært tidligere år.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)