Arbeid i Sommerferie

03.06.2015:
Nå er det sommerferie og ingen vanlige aktiviteter på Aquaklubben. Istedet er det planlagt at de som vil kan repare og vedlikeholde trial, crosscart, byggninger og uteområdet vi bruker. Vi prøver å starte med en del malearbeider inne i nybygget men også deler av garasjebygget trenger maling utvendig. Ellers er det også arbeider på uteområdet som må gjøres. Eksempler kan være klipping av gress, reklamegjerde, arbeid på crosscartbanen o.l.

Foreløpig planlagte dager: Mandagene i juni + onsdag 03.06.2015. Vi starter ca kl 17:30 og holder vanligvis på til kl 21 eller lengre.

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må føge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)