Arbeid i Sommerferien

16.06.2015:
Hei igjen. Det planlagte arbeidet i sommerfeiren er i godt i gang. 4 personer har deltatt. Veggene i det største rommet i det nye bygget til Aquaklubben er nå malt 2 strøk. I det minste rommmet er 3 av veggene malt 1 strøk. (I det minste rommet er ikke veggen med porten malt enda. Tak er ikke malt i noen av rommene enda.) Klipping av gress er også utført. Noe av gressklippingen er utført av klubbmedlem og noe er utført av Ognatun.

Planlagte dager:

Mandagene og onsdagene ut resten av juni måned. Vi starter ca kl 17:30 og holder vanligvis på til kl 21 eller lengre.

Planlagt arbeid

Siden det er sommerferie er det ingen vanlige aktiviteter på Aquaklubben. De medlemmene og lederene som vil kan være med å repare og vedlikeholde trial, crosscart, byggninger og uteområdet vi bruker. Vi fortsetter med malearbeider inne i nybygget men også deler av garasjebygget trenger maling utvendig. Ellers er det også arbeider på uteområdet som må gjøres. Eksempler kan være klipping av gress, reklamegjerde, arbeid på crosscartbanen, vasking av to trialsykler som skal selges o.l. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

Grilling

Vi har grillet de siste kveldene vi har vært der. De som vil grille tar med egen grillmat, så får alle den maten de selv ønsker.

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må føge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)