Arbeid i Sommerferien, juni/juli

30.06.2015:

Utførte arbeider til nå

En liten oppdatering på det som skjer på Aquaklubben i sommer. Vegger og tak i det nye bygget er nå malt 2 strøk. Vi hadde lånt et stort stilas med hjul som vi brukte når vi malte. Midt i malingen fikk vi telefon fra eieren om at de hadde bruk for stilaset til en annen jobb. Vi måtte derfor levere tilbake stilaset så raskt som mulig. Vi fikk telefonen på tirsdagen og fikk lov til å ha stilaset ut uka. Vi hadde tidligere planlagt å male kun mandag og onsdag kveldene den uka.

Vi bestemte oss for å prøve å bli ferdige med malingen av tak og vegger i løpet av uka fordi malejobben var enklere med stilas. Stilaset var så stort at 3 personer kunne stå ved siden av hverandre og male samtidig. Vi kunne da male 3 hulldekke-element i bredden på en gang. Det ble mange og lange kvelder. Noen kvelder var vi 2 personer og noen kvelder var vi 3 personer som malte. Vi var på malig hver kveld fra mandagen til lørdagen den uka. Vaskingen av taket, tildekking gulv/port m.m, drenering i hulldekke og 1 strøk i taket på verkstedet var ferdig kl 02:30 natt til lørdagen. Lørdag ettermiddag var vi igang igjen med strøk nr 2 i taket på verkstedet, og fortsatte med strøk nr 2 på alle veggene i verkstedet utover lørdagkvelden. 3 personer har deltatt på malingen.

Utenom malearbeidet har det også blitt klippet gress og begynt på reparasjon av beltevogn. Det planlagte arbeidet i sommerfeiren er godt i gang. Vi planlegger litt mindre aktivitet i juli. 4 personer har deltatt på arbeider til nå i sommer, men vi kunne ha vært flere. Vi savnet spesielt flere malere, og forsøkte å få med flere ved å sende sms/epost til ledere og ringe til noen av lederene i tillegg til informasjonen på internettsidne. Mye av tiden i juni har blitt brukt til maling, og derfor har det desverre blitt lite tid til skruing og andre oppgaver.

Planlagte dager for mer arbeid:

Torsdag 2.juli og mandag 6. juli. Vi starter ca kl 17:30 og holder vanligvis på til kl 21 eller lengre.

Planlagt arbeid

Siden det er sommerferie er det ingen vanlige aktiviteter på Aquaklubben. De medlemmene og lederene som vil kan være med å repare og vedlikeholde trial, crosscart, byggninger og uteområdet vi bruker. Det gjenstår litt maling altan/utvendig på nybygget, men også deler av garasjebygget trenger maling utvendig. Ellers er det også arbeider på uteområdet som må gjøres. Eksempler kan være klipping av gress, reklamegjerde, arbeid på crosscartbanen, vasking av to trialsykler som skal selges o.l. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

Grilling

Vi har grillet de siste kveldene vi har vært der. De som vil grille tar med egen grillmat, så får alle den maten de selv ønsker.

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må følge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)