Arbeid i Sommerferien, august

02.08.2015:

Utførte arbeider til nå

Siden forrige oppdatering har det vært litt roligere. Likevel har det det blitt gjort litt. Det har vært et firma og lagt et godt verkstedgulv i verkedrommet. 2 personer i dette firmaet holdt på i to dager, og resultatet ble kjempefint. Dette gulvet er et tykt og slitesterkt belegg som er smurt ut på gulvet. Dette er lett å holde rent hvis vi søler. Det har også blitt utført arbeid på nytt reklamegjerde, innsetting av dør mellom de to rommene i det nye bygget, og opprydding etter arbeidet med gulvet. En del kabelbane har blitt satt opp, litt gjentår med kabelbane.

Planlagte dager for mer arbeid:

Alle mandager i august er planlagte dager. (Kan blir flere dager også, følg med på internettsidene.) Vi starter ca kl 17:30 og holder vanligvis på til kl 21 eller lengre. (Du kan holde på så lenge du vil!)

Planlagt arbeid

Siden det er sommerferie er det ingen vanlige aktiviteter på Aquaklubben. De medlemmene og lederene som vil kan være med å repare og vedlikeholde trial, crosscart, byggninger og uteområdet vi bruker. Det gjenstår litt maling på altan/utvendig på nybygget, men også deler av garasjebygget trenger maling utvendig. Resten av kabelbane må henges opp mandag 3. august. Ellers nærmer det seg innflytting. Vi mangler fortsatt materialer til benk og må bestille noen skap/hyller o.l. Vi kan starte med å flytte over noe av verkstedutstyret. Lys mangler vi fortsatt, men vi håper at lys og strøm blir klar i løpet av et par uker.

Ellers er det også arbeider på uteområdet som må gjøres, men vi mangler noen lass med grus. Inge har bestilt grus/bestiller grus. Det er planlagt at dette skal være ferdig utført innen midten av august.

Eksempler på arbeid for medlemmer kan være klipping av gress, reklamegjerde, rydding/flytting over til nytt bygg, vasking av to trialsykler som skal selges o.l. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

Grilling

I juni grillet vi ofte de kveldene vi var der. De som vil grille tar med egen grillmat, så får alle den maten de selv ønsker. Spør gjenre Ronny/Johnny om planer for dette.

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må følge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)