Skruing/reparasjoner og annet arbeid i høstferien

01.10.2015:
Mandag 4. oktober er det høstferie og derfor ingen vanlige aktiviteter. I stedet blir det skruing eller andre vedlikeholdsoppgaver ute. De som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi regner med å slutte av ca kl 21:30.

Ledere, medlemmer og foreldre til medlemmer kan være med. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring denne dagen, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må følge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)