Arbeid før jul

02.12.2015:
Nå er det snart jul og klubben har hatt den siste vanlige klubbkvelden før jul. Noen av de ivrigste fortsetter med skruing eller andre vedlikeholdsoppgaver ute. De som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi planlegger å slutte av ca kl 21:30.

Ledere, medlemmer og foreldre til medlemmer kan være med. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)

Foreløpig plan

Mandag 07. desember kl 17:30 - 21:30, arbeid på crosscartbane. Vi bruker traktor med skjær for å skrape banen, vals for å komprimere banen, grafser og spader der traktoren ikke kommer til. Værforbehold, må ikke være frost. Ta med varme klær/regnklær. Dersom vi blir mange kan det bli andre oppgaver også.

Mandag 14. desember kl 17:30 - 21:30, arbeid på crosscarter og trialsykler. Crosscart med defekt clutch vaskes, motor skrus løst fra crosscart. Clutch/girboks åpnes og vi ser på hvilke nye deler som trengs. Olje skiftes på motorer og gafler på trialsykler. Undersøke trialsykler for feil, slitasje og skader. Festing av rør for trykkluft under kabelbane. Dersom gulv i lagerrom er klart kan gulvet ryddes og males.(Lagerrommet er det størte rommet)

Mandag 21. desember kl 17:30 - 21:30, arbeid på crosscarter og trialsykler. Vi fortsetter på arbeidet med crosscart og trial der vi sluttet forrige mandag. Dersom vi har fått deler til crosscart monteres dette sammen og motor settes på plass. På trialsykler fortsetter vi med reparasjoner. Festing av rør for trykkluft under kabelbane dersom dette ikke er gjort. Dersom gulv i lagerrom er klart kan gulvet males, skal males 2 strøk til sammen.

Januar?. Vi pleier å ha noe skuing i januar også før klubben starter opp igjen. Mer informasjon kommer senere. Foreløpig ikke planlagt så mye. Muligens motor til trial 2007 modellen og beltevogn.

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må følge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Johnny eller Ronny.