Arbeid i januar 2016

10.01.2016:
Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår og vi bruker derfor mandagene i januar før klubben starter opp igjen til skruing og annet arbeid. De som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi planlegger å slutte av ca kl 21:30.

Ledere, medlemmer og foreldre til medlemmer kan være med. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må følge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Johnny eller Ronny.