Årsmøte Aquaklubben 2016.

28.02.2016:
Aquaklubben har årsmøte mandag 29. februar kl 19:30 på Ognatun. Det blir gjennomgang av regnskap, budsjett, planer, årsmeldning m.m.

Årsmøtet passer best for de som er ledere i klubben, og de eldste medlemmene.