Skruing påsken 2016

20.03.2016:
Mandagen i påskeuka er feriedag på skulene og på Aquaklubben. Derfor blir det ikke vanlige aktiviteter. Det er planlagt at noen av de ivrigste ledere/medlemmer skal bruke dagen til skruing på trial/crosscart og annet arbeid

Vi møtes til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig. Vi tenker på å holde på til kl 21 (eller lengre).

Ledere, medlemmer og foreldre til medlemmer kan være med. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må følge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Johnny eller Ronny.