Pause og flytting

28.08.2016:

Pause og flytting

Aquaklubben må ta en pause med aktivitetene og starter ikke opp som vanlig denne høsten. Årsaken er at Aquaklubben ikke lengre får lov til å være på Ognatun. Aquaklubben har blitt bedt om å ta med alle eiendelene og forlate Ognatun. Vi leter nå etter et nytt sted Aquaklubben kan være.

Litt historie

Aquaklubben har vært på Ognatun i ca 30 år. Det er Ognatun som eier eiendommen, og Aquaklubben har fått lov til å låne rom i Ognatun sitt bygg blant annet til andakter og lagring av litt utstyr. Aquaklubben fikk også lov til å overta og plassere et gammelt bygg nede ved vannet på eiendommen. Dette har vi benyttet til verksted og luftgeværskyting. Vi har også fått bygge sjøhuset/garasjebygget på Ognatun sin eiendom. Da Aquaklubben flyttet til Ognatun var hele området nede ved vannet kun en stor myr. Det er Aquaklubben har som har laget til hele det store aktivitetsområdet nede ved vannet. Uteområdet som Aquaklubben har bygget opp består nå av: tennisbane med kunstgress, drenering og ny fotballbane, 2 stk sandvolleyballbaner, crosscartbane, treningsområde for trial, brygge, asfaltering av veg ned til vannet m.m. Aquaklubben har lagt ned stor dugnadsinnsats og mye penger som vi blant annet har mottatt som tippemidler og kommunal støtte. Det er snakk om mange millioner i penger og en stor dugnadsinnsats i løpet av mange år. Ognatun har hatt stor nytte av Aquaklubben og alt arbeidet som vi har gjort. Ognatun har også fått lov til å låne kanoene til Aquaklubben, og vi har tidligere samarbeidet om trial og crosscart på noen leire som Ognatun har arrangert. Vi har begge hatt nytte og fordeler av hverandre.

Riving av gammelt og bygging av nytt bygg

Det siste som har skjedd er at det gamle røde bygget som vi tidligere brukte til verksted og luftgeværskyting ble revet og Aquaklubben hadde fått byggetillatelse for et nytt bygg. På grunn av at vi ventet på å få tildelt penger som vi hadde søkt om til bygget gikk, det litt tid uten at noe skjedde. Ognatun kom da til oss med tilbud om å hjelpe oss litt i gang og kunne forskuttere litt penger. Da grunnmuren til det nye bygget var ferdig ønsket Ognatun å hjelpe oss litt til. For at de skulle hjelpe mer ønsket de å overta eiendomsretten til det nye bygget inkludert søknader om penger som Aquaklubben ventet på. Bygget skulle fortsatt bygges slik som vi ønsket og det skulle være vi som brukte bygget, forskjellen var bare at de skulle eie bygget. Vi var litt skeptiske da Ognatun virket svært ivrige etter å hjelpe, Vi lurte på om de kunne ha en skjult plan med denne hjelpen. Vi valgte å ta imot tilbudet. Dette var ikke så lurt.

Senere har Ognatun bygget delvis slik som de ønsket, og delvis slik vi ønsket. Vi har tidligere hatt møter og diskusjoner om det nye bygget. I byggeperioden har Aquaklubben arbeidet mye dugnad på bygget, og vi antar at Aquaklubben har brukt ca 300-400 timer bare på bygget i løpet av det siste året.

Leie og leieavtale

Når bygget nærmet seg ferdig begynte Ognatun å snakke om leie og en leieavtale for bygget. Første utkast til leieavtale kom i starten av 2016. Aquaklubben hadde deretter et møte med Ognatun der vi kom med våre synspunkter. Vi diskuterte mulige løsninger og endringer på avtale. Det gikk en god stund før vi hørte noe mer. Nytt forslag til leieavtale dukket opp rett før sommeren. Avtalen inneholdt mange punkt som vi ikke ønsket å godta. Blant annet ønsket Ognatun å kunne låne alt utstyret til Aquaklubben, inkludert motorisert utstyr som trial, crosscart m.m. Vedlikeholdet, slitasje og eventuelle reparasjoner ville Aquaklubben blitt sittende igjen med. Garasjebygget ønsket de å overta eiendomsretten til med en gang, de byttet til og med låsene i vårt bygg uten at vi hadde blitt enige. Ognatun ønsket også å overta alle våre eiendeler dersom klubben ble lagt ned. (Dette var endret til en fordeling på dem og et annet lag i det siste avtaleforslaget.) I tillegg var det snakk om betaling for å få lov til å være på Ognatun/ det nye bygget. Det var også flere andre punkter som vi ikke likte i avtalen.

Nytt møte om leieavtale

Vi ville prøve å bli enige om ny avtale en gang til, men på grunn av ferie ble ikke neste møte før tirsdag 23. august. På dette møte innledet Ognatun med faktafeil og med en dårlig tone. Dette førte til en høgrøstet diskusjon. Vi ble ikke enige, og på slutten av møtet ble Aquaklubben bedt om å pakke sammen alle eiendelene og forlate Ognatun så fort som mulig, men noen eksakt tidsfrist ble ikke satt. Med litt irritert tone sier Ognatun sine representanter at vi også kunne ta med oss garasjebygget når vi flytter. (Garasjebygget er det brune bygget som Aquaklubben eier). Vi fikk heller ikke lov til å starte opp med aktivitetene nå i høst. Vi i Aquaklubben er overrasket over at vi blir bortvist på så kort varsel.

Rydding

Aquaklubben har startet med å rydde ut av det nye bygget slik at vi ikke er til hinder for at Ognatun kan bruke det nye bygget selv. Noe blir kjørt bort og lagret andre steder, og noe setter vi inn i garasjebygget til Aquaklubben inntil vi finner et nytt sted.

Nytt sted med nye muligheter?

Vi i Aquaklubben ser oss om etter et nytt sted for å drive klubben videre. For trialaktiviteten kan en flytting være positivt på grunn av at trialområdet i skogen nå har blitt til et hytteområde. Samtidig har vi nylig kjøpt 2 nye seilbåter som passet bra i vannet på Ognatun. Vi vil prøve å finne et område som kan passe alle aktivitetene. Vi vil deretter se på muligheter og kostnader for flytting av garasjebygget. Aquaklubben har også undersøkt muligheter for å flytte betongelementer fra et annet brukt bygg. Det er vanskelig å finne ny plass på så kort varsel. Aquaklubben må derfor ta en pause med aktivitetene til vi finner en ny plass. Det er mye som må ordnes og det kan desverre gå lang tid før vi er i gang igjen. Vi håper å finne et bra område med mye nye muligheter.